Część pompy

Część pompy

Część pompy wykonana ze stali narzędziowej